WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

RENT A CAR

STRONA GŁÓWNA CENNIK WARUNKI NAJMU KONTAKT
 
KONTAKT

AM WYPOŻYCZALNIA
42-624 Niezdara/k Pyrzowic
ul. Górna 1
NIP: 626-000-71-65
email: drwypozyczalnia@tlen.pl
tel. 504-289-570
tel. 32 284-58-08

Procedura i warunki wynajmu
 1. Wypozyczajacy rezerwuje samochod telefonicznie lub e-mailem.
 2. Okresla ,czas wynajmu,miejsce odebrania i zwrotu pojazdu oraz jego typ.
 3. Przygotowany, z pelnym bakiem samochod podstawiamy w okreslonym czasie pod wskazany adres.
 4. Do spisania umowy niezbedny jest dowod tozsamosci i prawo jazdy wypozyczajacego.
 5. Przed podpisaniem umowy Klient obowiazany jest do zapoznania się z warunkami wynajmu i sprawdzenia:
  • stanu auta na zewnatrz i wewnatrz
  • stanu licznika kilometrow
  • stanu auta na zewnatrz i wewnatrz
  • bagaznika(trojkat ostrzegawczy,apteczka,gasnica,kolo zapasowe)
 6. Przy podpisaniu umowy pobierana jest oplata za wynajem i kaucja okreslona w umowie.
 7. Po jej podpisaniu samochod wraz z kluczykami,dowodem rejestracyjnym,potwierdzeniem ubezpieczenia przekazany jest wypozyczajacemu
 8. Po ustaniu okresu najmu co okresla umowa,nastepuje zwrot samochodu (sprawnego technicznie,bez uszkodzen nadwozia i wnetrza, w stanie w jakim go oddano do wynajmu) i rozliczenie naleznosci.
 9. Opoznienie zwrotu samochodu bez powiadomienia wypozyczajacego o dwie godziny skutkuje naliczeniem kolejnej doby.
 10. Niepowiadomienie o przedluzeniu wynajmu skutkuje powiadomieniem Policji o kradzieży samochodu oraz podwyższenia stawki za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.
 11. Klient otrzymuje samochód zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu samochodu zatankowanego, w przeciwnym wypadku klient obciążany jest opłatą równą dwukrotności spodziewanego braku.
 12. Za oddanie brudnego samochodu naliczona jest oplata wysokosci 40zl.
 13. W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, bez względu na sprawcę, odpowiedzialność finansową klienta sprowadza się do tzw. "udziału własnego", w wysokości 500.00 PLN. W przypadku drobnej szkody, klient może być obciążony mniejszą kwotą, według uznania wypożyczalni. Jeżeli klient dopełni wszelkich niezbędnych w takich przypadkach formalności udział własny może zostać zniesiony.
 14. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji i kontroli stanu technicznego pojazdu, czyli poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia w/w braków mogących spowodować uszkodzenie pojazdu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki
 15. W przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Wypozyczajacego i Policje , bez względu na porę dnia, wszystkie szkody nie zgłoszone Pozyczajacy będzie likwidował na koszt własny.
 16. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu strzeżonym, jeżeli istnieje taka możliwość.
 17. W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)
 18. Najemca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane z jego winy (wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki lub innych części samochodu) Najemca upoważnia wypożyczalnię' Amwypozyczalnia' do obciążenia siebie za powstałe z tego tytułu szkody oraz ewentualne opłaty parkingowe, mandaty, koszty odholowania pojazdu oraz inne kwoty wynikłe ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym
 19. Wszelkie kwestie nie regulowane w niniejszej umowie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 20. W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub narkotyków wynajmujący ponosi wszelkie koszty: napraw, odszkodowań i spraw sądowych
 21. Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w przypadku zgubienia:
  • dowodu rejestracyjnego w wysokości = 800 PLN,
  • kluczyka = 500 PLN
 22. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po każdej ze stron
Strona główna Cennik Warunki najmu Kontakt