WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

RENT A CAR

STRONA GŁÓWNA CENNIK WARUNKI NAJMU KONTAKT
 
WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

AM WYPOŻYCZALNIA
42-624 Niezdara/k Pyrzowic
ul. Górna 1
NIP: 626-000-71-65
email: drwypozyczalnia@tlen.pl
tel. 504-289-570
tel. 32 284-58-08

 1. Klient rezerwuje samochód telefonicznie lub poprzez e-mail.
  • klient wybiera typ samochodu.
  • określa termin wynajmu i miejsce podstawienia (lotniska 24h)
  • za zgodą wypożyczającego Klient może przedłużyć okres wynajmu samochodu
 2. Wynajmujący przygotowuje samochód do wynajmu.
  • sprawdza stan techniczny samochodu
  • sprawdzenie czystości samochodu
  • uzupełnienie paliwa (pełny bak)
 3. Wynajmujący podstawia przygotowany samochód pod wskazany adres o umówionej godzinie.
 4. Spisanie umowy najmu samochodu i zapoznanie z warunkami najmu.
  • uzupełnienie danych najemcy na podstawie dowodu tożsamości (Paszport lub Dowód Osobisty) i Prawa Jazdy.
  • określenie należności za wynajem
  • określenie długości trwania wynajmu
  • dostarczone przez klienta kopie dowodu osobistego i Prawa Jazdy dołączone są do umowy.
  • po podpisaniu umowy klient uiszcza umówioną wcześniej kwotę za wynajem + kaucję w złotych lub innej walucie.
 5. Warunki umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje klient oraz wynajmujący, po jednym egzemplarzu dla stron.
 6. Spisanie protokołu przekazania klientowi samochodu, w dwóch egzemplarzach:
  • sprawdzenie stanu licznika
  • sprawdzenie stanu paliwa
  • sprawdzenie bagażnika; koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, lewarek
 7. Przekazanie samochodu klientowi wraz z:
  • kluczykiem (jeden komplet)
  • dowodem rejestracyjnym
  • potwierdzeniem zawarcia polisy ubezpieczeniowej
 8. Po okresie najmu, ustalonego w umowie następuje spisanie protokołu zdawczego.
 9. Rozliczenie klienta.
Strona główna Cennik Warunki najmu Kontakt